Case 2
Luna, en 14 måneder gammel intakt
Kleiner Münsterländer tæve, blev henvist til os af en kollega i praksis.
Luna havde gennem et par uger haft
vedvarende feber på 40 grader. Hun var apatisk, begyndende ataksisk på bagparten og uvillig til at bøje nakken.
Blodprøve taget hos henvisende dyrlæge viste markant neutrofili og monocytose.


Initiel behandling med Ronoxan og Metacam havde ikke dæmpet feberen.

På dyrehospitalet blev Lunas C-reaktive protein (CRP) målt til 198 mg/dl. Normalreferencen er < 35 mg/dl.

Hvilke differentialdiagnoser har Luna?
Hvilke yderligere tests vil du foretage på Luna?

Udredning af Lunas problem:

Lunas problemer:

 • Ataksi af bagpart
 • Feber
 • Cervical ømhed
 • Forhøjet C-reaktivt protein (CRP)

Differentialdiagnoser i prioriteret rækkefølge:

 • Steroid Responsive Meningit-Arteritis SRMA
 • Bakteriel (Anaplasma, Borrelia), viral (TBE) eller parasitær (Neospora) meningitis.
 • Discospondylit
 • Hals trauma
 • Cervical diskosprolaps
 • Neoplasi

Yderligere undersøgelser:

Luna fik foretaget en fuld neurologisk undersøgelse. Her fandtes moderat bagpartsataksi samt moderat nedsat proprioception på begge bagben. Desuden var Luna markant øm ved palpation og manipulation af den cervicale region.

Udtag af blod til undersøgelse af Tick Borne Encephalitis (TBE), Neospora Caninum, Anaplasma (tidligere Ehrlicia) og Borrelia. I det akutte stadie er det PCR undersøgelser der bør rekvireres.

En undersøgelse af Lunas cerebrospinalvæske (CSF)havde været optimalt, men af praktisk økonomiske årsager fra ejers side var dette desværre ikke muligt. Du kan læse mere om CSF-undersøgelse i afsnittet om yderligere diagnostik af SMRA.

Luna blev på grund af det kliniske billede med cervical ømhed, bagpartsataksi, høj feber og høj CRP mistænkt for Steroid Responsive Meningit-Arteritis SRMA og behandling med 2 mg/kg Voren blev opstartet.

Allerede efter få timer blev Luna markant bedre, og behandlingen med steroid fortsatte. Der findes forskellige behandlingsregimer i forbindelse med SMRA, det vi benyttede til Luna ser du her:

 • 2mg/kg 1 gang dagligt i 2 uger, herefter ny CRP måling og klinisk undersøgelse. Hvis ingen kliniske symptomer:
 • 1mg/kg 1 gang dagligt i 6 uger, herefter ny CRP måling og klinisk undersøgelse. Hvis ingen kliniske symptomer:
 • 1 mg/kg hver anden dag i 6 uger. Hvis ingen kliniske symptomer:
 • 0,5 mg/kg hver anden dag i 6 uger. Hvis ingen kliniske symptomer:
 • 0,5 mg/kg hver tredje dag i 6 uger. (fra: Neurology Department, The School of Veterinary Medicine, University of Glasgow)

14 dage inde I behandlingsforløbet kom laboratoriesvar med positive TBE titer på 1:40. Lunas behandlingsregime blev ikke ændret, idet TBE kun kan behandles symptomatisk. TBE titer blev gentaget efter yderligere 14 dage med en stigning til 1:80. Titerstigningen indikerer en igangværende infektion. Om TBE fundet har en direkte sammenhæng med SMRA ved vi ikke og forskning på området er indtil videre begrænset.
Lunas laboratoriesvar ser du her:

Luna responderede fint på behandlingen, hun var symptomfri og med lave CRP værdier på 19 mg/dl og 15 mg/dl. 8 uger inde i behandlingsregimet fik Luna desværre tilbagefald med apati, moderat nedsat proprioception på højre bagben, feber (40,7 grader)og CRP på 154 mg/dl.

Hun blev derfor genopstartet på behandlingsregimet. I skrivende stund er Luna i gang med 5 uge af behandlingsregimet anden omgang. Hun har fortsat lidt nedsat proprioception på højre bagben, men er udover det symptomfri.Vil du læse mere om yderligere diagnostik af Steroid Responsive Meningit-Arteritis SRMA - så klik her

Retur til nyeste case